THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND STEPS IN THE FORMATION OF SPIRITUAL APPEARANCE IN PEOPLE

Main Article Content

Otabek Amonturdiyev Qurbonovich

Abstract

This article discusses the role of physical education and sports in shaping the spiritual and moral image of students. The impact of physical education and sports on the human psyche, spirituality and morality is analyzed.

Article Details

How to Cite
Otabek Amonturdiyev Qurbonovich. (2021). THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND STEPS IN THE FORMATION OF SPIRITUAL APPEARANCE IN PEOPLE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11), 710–712. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/596
Section
Articles

References

Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent: “O’zbekiston”, 2017.

Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. - T., O’zbekiston, 2017.

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha harakatlar strategiyasi. 2017 yil, 7 fevral.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.