MAKTABGACHA SURDOPEDAGOGIKANING NAZARIY ASOSLARI

Main Article Content

Nishonova Klara

Abstract

Maktabgacha surdopedagogika sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar fanning rivojlanishiga, xususan ta'lim-tarbiya tizimini va mazmunini takomillashtirilishiga hizmat qiladi.Ilmiy tadqiqotlarda olimlar, pedagog va psixologlar, maktab o’qituvchilari, bolalar bog’chalarining defektologlari va tarbiyachilari, shuningdek kar va zaif eshituvchi bolalarga ta'lim-tarbiya berish amaliyoti bilan bevosita bog’liq bo’lgan mutaxassislar qatnashadilar.Maktabgacha surdopedagogika maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni o’rganish, ularga ta'lim-tarbiya berish borasida to’plangan nazariy va amaliy materiallarni tahlil qiladi va umumlashtiradi. Ta'lim-tarbiya jarayonining psixolog-pedagogik sharoitlarini o’rganish, pedagogik jarayonning qonuniyatlarini aniqlash, korreksion ishlarning samaradorligini bilish maqsadida turli metodlar: kuzatish, pedagogika eksperimenti, pedagogik tajribani o’rganish, xujjatlarni tahlil qilish, bolalar tayorlagan maxsulot va yozma ishlarini tahlil qilish, ilmiy-metodik manbaalarni o’rganish va xokazo metodlardan foydalanadi.

Article Details

How to Cite
Nishonova Klara. (2022). MAKTABGACHA SURDOPEDAGOGIKANING NAZARIY ASOSLARI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(7), 141–143. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2386
Section
Articles