METHODS OF FORMATION OF COMMUNICATION IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH

Main Article Content

Siddikova Gulnoza Sharaviddinovna
Zoirova Maharram Yoqubovna
Atamuradova Jamila Begmurodovna

Abstract

This article discusses the pedagogical features of the process of speech development in preschool children, methods of developing communication activities in children. For modern and full development of speech, interaction with the people around is based on the need to enrich the structure of the child's need for communication.

Article Details

How to Cite
Siddikova Gulnoza Sharaviddinovna, Zoirova Maharram Yoqubovna, & Atamuradova Jamila Begmurodovna. (2021). METHODS OF FORMATION OF COMMUNICATION IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S SPEECH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11), 152–157. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/465
Section
Articles

References

Azarov Yu. P. Oila pedagogikasi // D. Mahmudov, M. Ahmedov - T.: O‘qituvchi, 1988.

Azimova D. X. Vospitaniye u starshix doshkolnikov emotsionalnopolojitelnogo otnosheniya k

sverstnikam: (na materiale 86 mnogonatsionalnogo gruppi detskogo sada): Avtoref. diss. kand. ped.nauk. - T., 1991, -18 s.

Borodich A. M. Metodika razvitiya rechi detey: Ucheb. Posobiye dlya stud. ped. ins. 2-ye izd. -M.:Prosvesheniye, 1981, S. 101-255. / 37.

Brudniy A. A. Problema yazika i mishleniya - eto prejde vsego problema ponimaniya // Vopr. Filosofii.- 1977. № 6. S. 101-103.

Vetrova V. V., Smirnova Ye. O. Rebyonok uchitsya govorit. - M.:Znaniye, 1988. S. 94. 40.

Gvozdev L. I. Voprosi izucheniya detskoy rechi. - M.: Izd-vo APN refer. 1961. S. 146.

Davidov V. V. Problemi vozrastnoy i pedagogicheskoy psixologii // Voprosi psixologii. 1976. №4. S. 3-15. 46.

Donishmandlar tarbiya xususida // Nashrga tayyorlovchi A. Zunnunov. - T.: o‘qituvchi, 1982.

Javliev T. An’analar - hayot sabogi. - T.: o‘zbekiston, 1992. -29 b.

Yuldoshev J. G. Pedagogik innavatsiyalarni hayotga tatbiq etishning tashkiliy asoslari // Xalqta’limi. 1999. №6.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)