RISKS IN THE COMPANY'S ACTIVITIES, THE NATURE, METHODS OF ASSESSMENT AND WAYS TO REDUCE

Main Article Content

Djumaniyazova Dilbar Azatovna

Abstract

The article examines the nature and classification of risks, as well as methods for their assessment and reduction.


 

Article Details

How to Cite
Djumaniyazova Dilbar Azatovna. (2022). RISKS IN THE COMPANY’S ACTIVITIES, THE NATURE, METHODS OF ASSESSMENT AND WAYS TO REDUCE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(7), 262–264. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2418
Section
Articles

References

Balabanov I.T. Risk-menejment. М. -2015. 152 p.

Vyatkin V., Hampton J., Kazak A. Prinyatie finansovyx resheniy v upravlenii biznesom. М. -2016

Korotkov E.M. Antikrizisnoe upravlenie. М. -2015. 432 p.

Romanov V. Ponyatie riskov, is klassifikaciya kak osnovnoy element teorii riskov // Den'gi i kredit №3. -2017

Khokhlov N.V. Upravlenie riskom. М. -2016. 239 p.

Cherkasov V.V. Problemy riska v upravlencheskoy deyatelnosti. K. -2016. 317 p.

Chernova G.V. Praktika upravleniya riskami na urovne predpriyatiya. SPb, -2015, 178 p.

Most read articles by the same author(s)