IR SPECTROSCOPIC STUDY OF SULFUR- AND PHOSPHORIC-CONTAINING IMMOBILIZED LIGAND

Main Article Content

Kasimov Sherzod Abduzairovich
Turaev Khayit Khudainazarovich
Djalilov Abdulakhat Turapovich

Abstract

The article studies the IR spectrum of a covalent immobilized ligand based on in situ covalent attachment by O, O-di- (2-aminoethyl) -dithiophosphate potassium on a urea-formaldehyde matrix. As a result of the carried out IR spectroscopic studies, the structures of the ligand and its coordination compound with copper (II) were determined.

Article Details

How to Cite
Kasimov Sherzod Abduzairovich, Turaev Khayit Khudainazarovich, & Djalilov Abdulakhat Turapovich. (2021). IR SPECTROSCOPIC STUDY OF SULFUR- AND PHOSPHORIC-CONTAINING IMMOBILIZED LIGAND. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(9), 44–48. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/240
Section
Articles

References

Yushkova O. G. Immobilizovannyye na tverdofaznykh matritsakh getarilformazany dlya kontsentrirovaniya, razdeleniya i opredeleniya metallov : dis. – Yekaterinburg : [In-t khimii tverdogo tela UrO RAN], -2004. –S. 7. 2.

Ermuratova N.A., Kasimov SH.A., Turayev KH.KH. Sintez i issledovaniye khelatoobrazuyushchego sorbenta na osnove karbamida, formal'degida i 2- aminopentandiovoy kisloty // Universum: tekhnicheskiye nauki: elektron. nauchn. zhurn. -2021. №4(85). –s. 71. DOI: 10.32743/UniTech.2021.85.4-4.71-73 3.

Konshina D. N. et al. Funktsionalizatsiya poverkhnosti tsellyulozy tiosemikarbazidnymi gruppami s tsel'yu sozdaniya sorbenta dlya kontsentrirovaniya i opredeleniya tyazhelykh metallov v vodakh //Analitika i kontrol'. – 2013. – T. 17. – №. 4. – S. 393-400.

Pervova I. G. Immobilizovannyye metallokompleksy nekotorykh d i f elementov s getarilformazanami: sintez, stroyeniye i svoystva: dis. Doktora khimicheskikh nauk: 02.00.02/Pervova Inna Gennad'yevna //Yekaterinburg.–2006. –S. 288

Temerdashev Z. A. i dr. Kontsentrirovaniye Cu (II), Co (II), Ni (II) i Cd (II) na silikagele s kovalentno immobilizovannoy azogidrazonnoy gruppoy i ikh opredeleniye na ob"yektakh okruzhayushchey sredy //Zashchita okruzhayushchey sredy v neftegazovom komplekse. –

– №. 7. – S. 13-17.

Most read articles by the same author(s)