TEMURIYLAR DAVRIDA ILM FAN RAVNAQI

Main Article Content

G‘ulomov Husanboy

Abstract

Temuriylar davrida ilm-fanga bo‘lgan e’tibor tufayli ilmiy faoliyat yuqori darajalarga erishildi. Har bir hukumdor ham diniy ham dunyoviy bilimlarni o‘rganishga homiylik qilishlari natijasida Markaziy Osiyodagi madaniy inqiloblardan biri hisoblanadi. Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar davrida O‘rta Osiyoda uyg‘onish davrining ikkinchi bosqichiga tamal toshi qo‘yildi, boy madaniy meros yaratildi. Bu davrda shaharsozlik, me’morchilik, tasviriy san’at, naqqoshlik, xattotlik, ilm-fan, adabiyot, musiqa kabi sohalar, nihoyatda rivojlandi.

Article Details

How to Cite
G‘ulomov Husanboy. (2022). TEMURIYLAR DAVRIDA ILM FAN RAVNAQI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 363–367. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2161
Section
Articles

References

Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. T.:Ma’naviyat.2008

B.Ahmedov “Amir Temurni yod etib” T.: 1996.

B.Ahmedov “Sohibqiron Temur” T.: 1996.

“Ma’naviyat yulduzlari” T.: 2001. 180 b.