CREATION OF ELECTRONIC LEARNING LITERATURE SYSTEM SOFTWARE

Main Article Content

Khusanboyeva Tursunoy Muhammadqasimdjanovna

Abstract

This article demonstrates that e-learning has great potential to accelerate the learning process as a new tool in the education system.

Article Details

How to Cite
Khusanboyeva Tursunoy Muhammadqasimdjanovna. (2022). CREATION OF ELECTRONIC LEARNING LITERATURE SYSTEM SOFTWARE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 654–359. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1272
Section
Articles

References

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2013-yil 2-avgustdagi “Oliy ta’lim muassasalarini zamonaviy o‘quv adabiyotlari bilan ta’minlashni yaxshilash to‘gʻrisida”gi 278-son buyrugʻi.

П. А. Мандрик, А. И. Жук, Ю. В. Воротницкий, Современный электронный учебно-методический комплекс — основа информационно образовательной среды вуза, Информатизация образования, Минск, 2010 г.

Karimov A.A., Imomov E.Z., Ro‘ziev K.I., Butayerov O.S. "Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o‘quv adabiyotlarining yangi avlodini to‘gʻrilash konsepsiyasi" - T., 2002-yil.

Листопад Н. И., Воротницкий Ю. И., Электронные средства обучения: состояние, проблемы и перспективы, Высшая школа. — 2008 г.

Abduqodirov A.A. “Dastur va uning tuzilishi”. Toshkent. 2014 yil.

Vebsaythttp://uz.infocom.uz/2017/09/03/elektron-oquv-metodik-majmualar-mustaqil-talimning-muhim-omili/ (01.12.2021 12:59)