THE NATURE AND SPECIFIC FEATURES OF APPLICATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT "SEWING STRUCTURE"

Main Article Content

Saydullayeva Muhayyo Husan qizi

Abstract

This article analyzes the essence and peculiarities of the use of multimedia technologies in the teaching of "Sewing Design" and gives its basics and advantages.

Article Details

How to Cite
Saydullayeva Muhayyo Husan qizi. (2022). THE NATURE AND SPECIFIC FEATURES OF APPLICATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT "SEWING STRUCTURE". Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 199–202. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/996
Section
Articles

References

Avliyoqulov N.X. Kasbiy fanlarni modulli o’qitish texnologiyasi. Toshkent: «Yangi asr avlodi». 2004. – 106 b.

Jabborova M.Sh. “Tikuvchilik texnologiyasi” , “O’qituvchi” , 1994

Rasulova M.K. Isroilova V.G. Asadullayeva M.A. Kiyim ishlab chiqarish texnologiyasi. O’quv qo’llanma.T.: TTYESI, 2014. -366 b

Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2016 yilda tasdiqlangan 5111100 – Kasb ta’limi (5320900- Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (tikuv buyumlari) yo’nalishi namunaviy o’quv rejasi

Штауб-Вахсмут Б. Пэчворки квилт. Лоскутное шитье. «Профиздат», 2007

Хасанбаева К. К., М.Ш. Шомансурова "Композитсия асослари" T. 2009