IMPLEMENTATION OF THE CATEGORY OF DIMINUTIVITY IN RUSSIAN MODIFICATION WORD FORMATION (ON THE MATERIAL OF EARLY WORKS OF F.M. DOSTOEVSKY)

Main Article Content

Sechina Elena Mihaylovna

Abstract

The article discusses modification formations in the idiostyle of F.M. Dostoevsky on the example of the novel "Poor People". A description of the modification word-formation types of adjectives is given with examples based on a literary text.

Article Details

How to Cite
Sechina Elena Mihaylovna. (2022). IMPLEMENTATION OF THE CATEGORY OF DIMINUTIVITY IN RUSSIAN MODIFICATION WORD FORMATION (ON THE MATERIAL OF EARLY WORKS OF F.M. DOSTOEVSKY). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 71–77. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/962
Section
Articles

References

Bahtin M.M. Problemy poetiki Dostoevskogo. – Moskva, 1999. – 556 s.

Berdyaev N.A. Mirosozercanie Dostoevskogo. – Praga, 1993. – 238 s.

Dzyuba E. V. Lingvokognitivnaya kategorizaciya v russkom yazykovom soznanii: monografiya / Ural. gos. ped. un-t. – Ekaterinburg, 2015. – 286 s.

Dolinin K.A. Interpretaciya teksta: Francuzskij yazyk. – Uchebnoe posobie. Izd. 4-e. – Moskva: KomKniga, 2010. – 304 s.

Dostoevskij F.M. Bednye lyudi. Belye nochi. Netochka Nezvanova. – Moskva, 1991. – 384 s.

Korlyakova A.F. Ocenochnyj aspekt v yazykovoj kartine mira russkogo i anglijskogo sociumov (eksperimental'noe issledovanie). – Perm': NP VPO «Prikamskij social'nyj institut», 2013. – 180 s.

Parsieva L.K., Gacalova L.B. Ob emotivnyh imenah prilagatel'nyh s ocenochnoj semantikoj // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 2-2.