EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY

Main Article Content

Shodiev Ziyodullo Ochilovich
Duskaraev Nortaylok Abduganievich
Shodiev Sadir Nematovich
Shodiev Nematjon Sadirovich

Abstract

One of the most important requirements for the transportation of seed cotton is the quality of the flour. Therefore, most researchers focus on the study of seed damage, because it affects the quality of the finished product, the fiber is slipped into the technologist spinning properties.

Article Details

How to Cite
Shodiev Ziyodullo Ochilovich, Duskaraev Nortaylok Abduganievich, Shodiev Sadir Nematovich, & Shodiev Nematjon Sadirovich. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771–775. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/794
Section
Articles

References

Ходжиев М. Т., Қодиров Б. Г., Шодиев З. О., Рахмонов Х. К. Толали материаллар учун сепаратор // Уз. Рес. Давлат патент идораси №1748, IDP04998. 06.11.2001й.

Ходжиев М. Т., Шодиев З. О. Пахта сепараторини такомиллаштириш йўллари // Пахта тозалаш, тўқимачилик, енгил ва матбаа саноатлари техника ва технологиялари долзарб муаммолари: Республика илмий-амалий конференция тезислари. –Тошкент:ТИТЛП, 2006.-б. 78.

Ходжиев М. Т., Шодиев З. О. Пахта хом – ашёсини инерцион сепаратор элементларидаги жараёнини математик моделлаштириш. –Тошкент: “Фан”, 2008.-96 б.

Ходжиев М. Т., Шодиев З. О. Пахтани ҳаводан ажратиш жараёнига тўрли юзани таъсири // Миллий иқтисодиётда технологик жараёнларни жадаллаштириш ва энергияни тежайдиган технологиялардан фойдаланиш муаммолари: Халқаро илмий

амалий анжуман мақолалар тўплами.- Бухоро, Бух ОО ва ЕСТИ, 2003.-б. 96-97.

Ходжиев М. Т., Шодиев З. О. Сепаратор қувуридаги пахта бўлагига акустик муҳитнинг кўрсатган таъсирини назарий ўрганиш //Энергия ресурсларини тежашда алтернатив энергия манбаларидан фойдаланиш-муаммолар ва ечимлар. Республика илмий

техник анжумани материаллари. –Қарши: ҚДУ, 2008. -б. 172-174.

Шодиев З.О. Пахта сепараторининг тўрли сирт юзасидан пахта бўлагини ажратиб олиш жараёнини математик моделлаштириш тўғрисида //Республика илмий–техник конференцияси маърузалари тўплами.–Тошкент: ТТЛП, 2004.-С.15-17.

Шодиев З.О. Пахта хом ашёсини пневмотранспорт ёрдамида узатиш жараёнини математик моделлаштириш // Механика муаммолари. -Тошкент, 2005. -№1. -Б.64-67.

Шодиев З.О. Шодиев Н.С. Шодиев А.З. Пахта тозалаш заводларида қуритгич ички қурилмалари конструксияларини такомиллаштириш ишлари таҳлили ва қуритиш режими. Бухоро 2020й

Шодиев З.О. Шодиев А.З. Пахта бўлагини сепаратор трубасидаги ҳаракатини математик моделлаштириш. Бухоро 2020й

Шодиев З.О. Ozod Rajabov Analysis of Small Fluctuations of a Multifaceted Mesh under the Influence of Technological Load from the Cleaned Cotton - Raw Бухоро 2020й

Шодиев З.О. Ozod Rajabov, Ikrom Inoyatov, Mastura Gapparova Analysis of the Technological Process of Cleaning Raw Cotton from Small Trash

Шодиев З.О. Shomurodov A. Rajabov O.The results of the experimental nature of the vibrations of the grid cotton cleaner Бухоро 2020й

Салохиддинова Махлиё Нурмухаммад қизи пахтани ҳаводан ажратиш ускунаси элементлари конструкциясини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш

Хусанов Сади Махаматжонович пневмотранспорт қурилмаси элементларини такомиллаштириш.

Most read articles by the same author(s)