STRATEGIC TASKS AND MILITARY OF THE ARMED FORCES MAIN GOVERNING BODIES

Main Article Content

Shernazarov Khushnudbek Sunnatillo Ugli

Abstract

This article describes in detail the organization of the Armed Forces, its military composition, the general obligations of each serviceman, as well as military service, military service and the internal service regulations of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan.

Article Details

How to Cite
Shernazarov Khushnudbek Sunnatillo Ugli. (2021). STRATEGIC TASKS AND MILITARY OF THE ARMED FORCES MAIN GOVERNING BODIES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11), 286–288. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/490
Section
Articles

References

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Umumharbiy Nizomlari. T.,"O'zbekiston",1996.

G.M.Tansiqboyeva .Xalqaro gumanitar huquq.T.,2000.

F.A.Abdullayev,E.X.Rasulev,A.R.Rahmonov.Qurolli to'qnashuvlar huquqi. T.,"Adolat",2001.

H.Jo'rayev.Chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash.T.,"Sharq",2004.

Temur tuzuklari.T.,G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti,1991.

Vatan himoyasi-muqaddas burch.T.,"O'zbekiston",2001.

I.K.Abdukarimov.Men general bo'laman.T.,"Cho'lpon",2001.

Xalqaro gumanitar huquq.Jeneva konvensiyalari to'plami.T.,"Adolat",2002.