TOURISM DEVELOPMENT MODEL IN UZBEKISTAN AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS

Main Article Content

Nurislom Tuxliyev

Abstract

The article is devoted to the essence, features, factors and opportunities for the development of the national model of tourism in Uzbekistan. The measures taken by the state for the further development of the national model of tourism in the country are also considered.

Article Details

How to Cite
Nurislom Tuxliyev. (2023). TOURISM DEVELOPMENT MODEL IN UZBEKISTAN AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(3), 73–78. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3636
Section
Articles

References

O’zbekiston Respublikasining “Turizm to’g’risida”gi Qonuni, 2019-yil 18-iyul, O’RQ-549-son.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida” PF-60-son Farmoni.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O’zbekiston xalqiga Murojaatnomasi, 2022-yil dekabr.

Тўхлиев Н., Жиянов Ў. Туризмнинг ривожланиш миллий моделлари. Дарслик. – Т.: «Ilm-Ziyo-Zakovat» нашриёти, 2020. – 256 б.

Tuxliyev N., Jiyanov O’. O’zbekistonda turizm xizmati va texnologiyalarining rivojlanishi. – Toshkent, 2022. – 96 b.

Tuxliyev N., Jiyanov O’. Turizmda xavfsizlik. Darslik. – T.: «Ilm-Ziyo-Zakovat» nashriyoti, 2022. – 196 b.