METHODOLOGY OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN UZBEK GROUPS

Main Article Content

Gulistan Kosbergenovna Musayeva

Abstract

The article is devoted to the teaching of the Russian language in secondary schools in Uzbekistan. The main attention is focused on the most modern methods of teaching the Russian language in Uzbek-teaching schools.

Article Details

How to Cite
Gulistan Kosbergenovna Musayeva. (2022). METHODOLOGY OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN UZBEK GROUPS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 522–527. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2818
Section
Articles

References

Аметовна, Ю. Т., & Назаровна, К. Х. (2020). Применение интеграции при обучении русскому языку в национальных группах. Суз санъати, (3).

Yuldasheva, T., & Kadirova, K. (2020). Teaching Russian with Innovative Approach. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(7).

Fayziyeva, U. (2022). Darslik: Matematika. Toshkent ILM ZIYO, 1(1), 62.

Fayziyeva, U. (2022). Darslik: Alifbe. Toshkent, 1(2), 85.

Fayziyeva, U. (2022). Inklyuzıv ta’lımnıng ıstıqbolları. Maktab va hayot, 2(158), 135-145.

Файзиева, У. (2021). Перспективы обучения детей с нарушениями слуха и оснащения специализирован. Наставник, 35(35), 4-5.

Файзиева, У. (2021). Новый подход и интерактивные методы в процессе инклюзивного образования. Наставник, 30(30), 75-78.

Fayziyeva, U. (2021). Alohida ehtiyojli bolalarning inklyuziv sharoitda ta’lim olishining tashkiliy va metodik asoslar. Maktab va hayot, 5(1), 125-132.

Qodirova, F., Ibadullayeva, S. N. (2022). Nutq ustida ishlashning tizimli yondashuvlari orqali eshitishida nuqsoni bo’lgan bolalarni inklyuziv ta’limga tayyorlash. Pedagogik ta’lim innovatsiyon klasteri, 1(1), 350-352.

Ibadullayeva, S. N., Masaliyeva, S. (2022). Inkluyziv ta’lim sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlarini rivojlantirish omillari. Inklyuziv ta’lim, 1(2), 111-113.

Qodirova, F., Ibadullayeva, S. N. (2021). Nogironligi bo’lgan ota-ona qaramogida bo’lgan etim bolalarni ijtimoiylashtirishning metodik klasteri. Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar, 6(1), 280-286.

Qodirova, F., Ibadullayeva, S. N. (2021). Ta’lim klasteri sharoitida erta inklyuziyaga erishish kozlear implantli bolalar ijtimoiylashuvining eng optimal omili. Yangi O’zbekistonda xalq ta’limi xodimlarini malakasini oshirishda zamonaviy yondashuvlar, 1(1), 55-65.

Qodirova, F., Ibadullayeva, S. N. (2021). Ta’limda tolerantlikka erishish kelajak o’qituvchisini inklyuziv ta’limga tayyorlashga erishish sharti sifatida. Zamonaviy maktabda va jamiyat aloqadorli, 1(1), 61-65.

Ibadullayeva, S. N., Jurayeva, Z. (2021). Kar va zaif eshituvchi o’quvchilarni inklyuziv ta’limga tayyorlashda korreksion mashgulotlarning ahamiyati. Inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari, 1(1), 35-70.

Ишматова, О. С. (2020). Инклюзив таълимга кохлеар имплант бўлган болаларни муваффақиятли реабилитация қилиш омиллари. Science and Education, 1(Special Issue 4), 186-195.

Ишматова, О. С. (2021). РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКОЙ РИТМИКИ В РАЗВИТИИ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА. In СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (pp. 187-188).

Ишматова, О. С. (2021). Цели и задачи исследования развития устной речи детей с нарушениями слуха средствами фонетической ритмики. in наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты (pp. 241-243).

Ishmatova, O. S., & Abdujalil O’g’li, H. A. (2022). MAVZU: IMKONIYATI CHEKLANGANLAR FAOLIYATIDA AKT NING ROLI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 24-28.

Ishmatova, O. S. (2022). NUTQIY NUQSONLARNI BARTARAF ETISHDA FONETIK RITMIKANING ROLI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 378-380.

Ishmatova, O. S. (2022). Boshlangich talim sifatini yangilashda umumtalim maktablarda logopedik shaxobchalar faoliyatining orni. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 2(10), 388-391.

Ishmatova, O. S. (2022). Korreksion mashg’ulotlarda eshitishida nuqsoni bor bolalarning og'zaki nutqini fonetik ritmika orqali rivojlantirish. Chirchiq, 1(1), 70.

Ishmatova, O. S. (2022). Korreksion mashg'ulotlarda eshitishida muammolari bo'lgan bolalarning og/zaki nutqini fonetik ritmika orqali shakllantirishda "Quvnoq fonetik ritmika" texnologiyasining samarasi. Муғаллим, 1(2), 135-138.