METHODS OF SOLVING NON-STANDARD MATHEMATICAL PROBLEMS

Main Article Content

Mukhtorbek Rokhimovich Yusupov

Abstract

This article presents convenient ways to solve some non-standard problems that appear in science olympiad problems for mathematics.

Article Details

How to Cite
Mukhtorbek Rokhimovich Yusupov. (2022). METHODS OF SOLVING NON-STANDARD MATHEMATICAL PROBLEMS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 463–469. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2807
Section
Articles

References

Esonturdiyev M. N., Seytov A. J. O’zbekiston respublikasi suv resurslarini boshqarishni takomillashtirishda raqamli texnologiyalarini joriy qilish //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 775-783.

Seytov, A. J., Xanimkulov, B. R., Sherbaev, M. R., Muzaffarova, G. U., & Kudaybergenov,A. A. (2021). Mathematical models and optimal control algorithms for channels of irrigation systems, taking into account the discreteness of water supply. Academic research in educational sciences, 2(5), 1502-1514.

Mahkamov E. M., Eshmetova S. D. Chegirmalar yordamida xosmas integrallarni hisoblash usullari //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 91-100.

Murtozaqulov Z. M. O. G. L., Solayeva M. N. darslikdagi differensial tenglamalarni yechishdagi yetishmayotgan metodlar va ma’lumotlar //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 462-467.

MURTOZAQULOV Z. M., ABDUJABBOROV S. H. F. Tenglamalar sistemasini yechishda qulay bo’lgan metod va ko’rsatmalar //ЭКОНОМИКА. – С. 898-904.

Quromboyev H. Nostandart olimpiada masalalarini yechish usullari haqida //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 13. – С. 231-233.

Куромбоев Х. Н. О ФОРМУЛЕ КАРЛЕМАНА //Мировая наука. – 2020. – №. 5. – С. 278-282.

Қуромбоев Ҳ. I тип зигел соҳаси учун карлеман формуласи //Models and methods in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 13. – С. 52-56.

Куромбоев Х. Н. Математическая наука к повседневной жизни //Экономика и социум. – 2019. – №. 2. – С. 619-621.

Abdullayev, S. S. (2021). Information and communication technologies (ict), their development and improvement in modern education. Экономика и социум, (4-1), 21-24.

Abdullayev, S. A. O. G. L., & Ahmadjonova, M. A. Q. (2021). Matlab tizimida oddiy differensial tenglamalarni yechish. Academic research in educational sciences, 2(11), 1576-1584.

Abdullayev, S. A., Aktamov, F., & Raupova, M. (2021). “Funksiya xosilasi” mavzusini o ‘rganishda klaster modelidan foydalanish metodikasi. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 420-424.

Маҳкамов, Э. М., Қулжонов, Н. Ж., Актамов, Ф., & Раупова, М. (2021). Таълимда финландия ўқитиш тизимининг қўлланилишининг тахлилий тамоиллари математика фани мисолида. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 119-124.

Abdullayev, S. A. O. G. L., & Ahmadjonova, M. A. Q. (2021). MATLAB TIZIMIDA ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI YECHISH. Academic research in educational sciences, 2(11), 1576-1584.

Solayeva, M. N., Yusupov, M. R., Abdullayev, Sh. A. (2022). Ba'zi bir ajoyib limitlarga oid misollarni noananaviy uslublardan foydalanib yechish usullari. TABIIY-ILMIY FANLARNI O‘QITISHDA FUNDAMENTAL VA AMALIY YONDASHUVLAR Respublika ilmiy anjuman materiallari to‘plami, 1(1), 164-168. 16. Raximov, A. K., Boltayeva, M. D., & Kholikova, M. A. (2021). MORPHOLOGICAL INDICATORS OF SOYBEAN VARIETIES PLANTED IN COMBINATION WITH CORN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1151-1155. 17. Raximov, A. K., & Boltayeva, M. D. (2022). SOYA VA MAKKAJO'XORINI BIRGALIKDA YETISHTIRISHNING QIMMATLI XO'JALIK AHAMIYATINI O'RGANISH METODIKASI (ESHITDIM, KO'RDIM, BAJARDIM) TAMOYILI ASOSIDA. Academic research in educational sciences, 3(5), 1007-1014.

Radjabov, B. S., Matmurodov, A. K., Abdullayev, S. A. (2021). Аniq emas integralni xisoblash usullari mavzusni о‘qitishda klaster metodidan foydalanish. Mug'allim, 1(1), 118-122.

Abdullayev, S. A.(2021).Modern technologies of studying mathematics in the higher educational institution as a means of motivation of students’ educational activity.International scientific-practical conference THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON XXI CENTURY SKILLS IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING April 9, 2021, 1(1), 36-39

M. Gaipov, Q. Eshqorayev, Sh. Abdullayev. (2022). O'quvchilarni irratsional tenglamalarni yechishga o'rgatishning zamonaviy metodlari. Mug'allim, 3(1), 84-86.

Abdullayev, S. A., Aktamov, F., & Raupova, M. (2021). “FUNKSIYA XOSILASI” MAVZUSINI O ‘RGANISHDA KLASTER MODELIDAN FOYDALANISH METODIKASI. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 420-424. 22. qizi Rustamova, S. A. (2022, September). INTERFAOL METODLAR ORQALI TALABALAR FAOLLIGINI OSHIRISH. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 11, pp. 41-46).