ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SOLAR PANELS IN UZBEKISTAN

Main Article Content

Makhfirat Rakhmatovna Djurayeva
Adil Tursunkulugli Rozmamatov

Abstract

The article shows how to determine the absorption efficiency levels of existing solar panels. Absorption efficiency levels of existing solar panels are based on resources and studies of useful efficiency in various environments and conditions.

Article Details

How to Cite
Makhfirat Rakhmatovna Djurayeva, & Adil Tursunkulugli Rozmamatov. (2022). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SOLAR PANELS IN UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 412–417. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2797
Section
Articles

References

Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq, Toshkent, 2016. 56-b.

Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar’ –Toshkent, O‘zbekiston, 2017. 104-b.

Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. 2016 yil 7 dekabr, Toshkent, O‘zbekiston, 2017. 48-b.

Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyevning 2016 yil 1 - noyabrdan 24 - noyabrga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi,viloyatlar va Toshkent shaxri saylovchilari vakillari bilan o‘tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so‘zlagan nutqlari o‘rin olgan.-Toshkent, O‘zbekiston, 2017. 488-b. 5. Normurodov, C. B., Mengliev, S. A., & Mengliev, I. A. (2018). Tashkent.: Problemy v vychislitel'noj i prikladnoj matematiki. 6. Normurodov, C. B., Mengliev, S. A., & Mengliev, I. A. (2018). Issledovanie zavisimosti kojefficienta soprotivlenija ot chislo Rejnoldsa v neszhimaemyh vjazkih zhidkostjah.(p. 60). Tashkent.: Problemy v vychislitelnoj i prikladnoj matematiki. 7. Нармурадов, Ч. Б., Менглиев, Ш. А., & Гуломкодиров, К. А. (2017). Математические модели проблемы гидродинамической устойчивости для однофазных потоков. Проблемы вычислительной и прикладной математики, (1), 41-46. 8. Нармурадов, Ч. Б., Менглиев, Ш. А., & Джураева, Н. Т. (2015). О методах решения проблемы гидродинамической устойчивости. Проблемы вычислительной и прикладной математики, (2), 58-64.

Нармурадов, Ч. Б., Менглиев, Ш. А., & Джураева, Н. Т. (2015). Математические модели проблемы гидродинамической устойчивости для двухфазных потоков. Проблемы вычислительной и прикладной математики, (2), 6-11. 10. Abdusalomovich, M. S. (2022). QORA KAMAR. SHUKUR XOLMIRZAYEV PYESASI ASOSIDA RADIOSPEKTAKL. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 555-559. 11. Mengliev, S. A., & Kholturaev, K. F. LAMINARY FLUID FLOW IN A PIPE AND DIMENSIONAL NUMBER OF REYNOLDS. AGRICULTURE, WATER MANAGEMENT, FORESTRY. 12. Rasulova, N. (2022). Building submodels for an adaptive learning system. Scientific Collection «InterConf», (126), 71-74. 13. Тойиров, А. Х., & Холтураев, Х. Ф. (2019). О проблеме гидродинамической устойчивости. Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический институт. Серия: Информатика и моделирование, (13 (1338)), 28-39. 14. Нормуродов, Ч. Б., Менглиев, Ш. А., & Менглиев, И. А. (2018). Исследование зависимости коэффициента сопротивления от число Рейнольдса в несжимаемых вязких жидкостях. Проблемы вычислительной и прикладной математики, (5), 60-68. 15. Mamatkabilov, A. K. (2021). МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КРИВОЛИНЕЙНОГО И ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С УЧЕТОМ УПРУГОСТИ И ДЕФОРМИРУЕМОСТИ ШИН. Theoretical & Applied Science, (7), 179-185. 16. Mamatkabilov, A. K. (2020). MATHEMATICAL MODEL OF CURVILINE CREW MOTION ON CYLINDER WHEELS. Theoretical & Applied Science, (6), 287-292. 17. Choriev, K., Mamatkulov, S. I., & Mamatkabilov, A. (2004). Structure and thermodynamic properties of water in computer simulations: five-point model of liquid water. Uzbekiston Fizika Zhurnali, 6(1), 19-27. 18. Shukurov, A. A. (2020). LINGUISTIC INTERPRETATION OF POETIC TEXT. Theoretical & Applied Science, (4), 533-536. 19. Shukurov, A. A. (2022). Linguistic requirements of poetic text analysis. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(7), 172-177. 20. Axmatovich, S. A. (2021). Poetic Words in the Artistic Text. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 8, 99-102. 21. Шукуров, А. А. (2020). LINGUOPOETIC POTENTIAL OF SYNONYMS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(3), 361-366. 22. Djurayev, M. (2020). Headline is an important element of newspaper texts. Theoretical & Applied Science, (9 (89)), 421. 23. KARSHIYEVICH, D. M. (2020). Basic Principles of Creating Software System to Control and Correct Errors in Text. management, 7(11). 24. Джураев, М. К., & Каршиев, Д. М. (2018). НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Интернаука, (48-1), 15-16. 25. Djurayev, M. (2020). HEADLINE IS AN IMPORTANT ELEMENT IN PUBLISHING MATERIALS. Theoretical & Applied Science, (1), 633-635. 26. Karshievich, D. M., & Murotalievich, Q. J. Application of Information and Communication Technologies in Cognitive Pedagogy. JournalNX, 327-329.