KREATIV YONDASHUV VA UNING INNOVATSION FAOLIYATDAGI AHAMIYATI

Main Article Content

Jumayeva M.

Abstract

Mazkur maqolada o’qituvchining kreativ yondashuv va uning innovatsion faoliayt haqida so’z borib, ularni amaliyotga tadbiq etish to’g’risida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Article Details

How to Cite
Jumayeva M. (2022). KREATIV YONDASHUV VA UNING INNOVATSION FAOLIYATDAGI AHAMIYATI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 105–108. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2736
Section
Articles

References

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni -T.: “O‘zbekiston”, 2020 yil 23 sentabr.

О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish О‘zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini qо‘llab-quvvatlash tо‘g‘risida”gi 2017 yil 5 iyuldagi PF-5106 son Farmoni 3. O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishidagi nuqti (https://www.gazeta.uz)

«Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Т.: 975-bet.

Ortiqov O. R. O’QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK DEONTALOGIYA VA KOMPENTLIKNING ROLI VA AHAMIYATI //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 42-47.

Maqsuda Maxsudovna Murodova BO’LAJAK BOSHLANG’ISH SINF O’QITUVCHILARI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK DEONTALOGIYA VA KOMPETENTLIK // Scientific progress. 2022. №1.

Ортиков О. Р. Махалла как социально-культурный очаг народа //Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2020. – С. 20-23.

Olimov S. PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING ILMIY ASOSLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 2. – №. 2.

ОЛИМОВ Ш. Ш., ХОДЖИЕВА М. Ш. Возможности применения педагогических технологий в образовательном процессе //Молодежь и XXI век-2020. – 2020. – С. 228-231.

Курбанович, М. К. (2020). Инновационная деятельность какобязательный компонент личной педагогической системы преподавателя. Сўз санъати, (3), 219-225.