SPORTCHILARNI MUSOBAQA SHAROITIDA PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Main Article Content

Sarvar Bahodirov Sirojiddinovich

Abstract

Ma'lumki, ko'plab murabbiylarimiz turli sabablarga ko'ra texnik, taktik, kuch mashqlarini bajarishsa ham, psixologiya ustida ishlamaydi. Buning asl sababi ko`pchilik trenerlarimiz boshqa fanlar bo‘yicha ozmi-ko‘pmi bilimga ega bo‘lsalar-da, psixologiya fanini yaxshi o`zlashtirmagan. Shuning uchun ham ular tashqaridan yordam olishi yoki maxsus mutaxassis bilan ishlash kerak. Biroq, ko'pincha bu masala hech qachon kun tartibiga kiritilmaydi va o'rganilmaydi.

Article Details

How to Cite
Sarvar Bahodirov Sirojiddinovich. (2022). SPORTCHILARNI MUSOBAQA SHAROITIDA PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 23–25. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2718
Section
Articles

References

Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. Т., O'zDJTI. 2011 y.

Artikov A.A. Alimjanov S.I. Shukurova Sh.T. Futbolchilarning mashg'ulot jarayonida pedagogik nazorat. Uslubiy qo'llanma Toshkent. 2014 y.

Bekturov O.Yo. Yosh futbolchilarning nazariy bilimlarni oshirish. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2013y.

Usmonxo’jayev T.S.Xo’jayev F. “1001” o’yin 1990 y.

Xo‘jaev P., Raximqulov K.D., Nigmanov B.B. Sport va harakatli o‘yinlar va uni o’qitish metodikasi. (Harakatli o’yinlari) O'quv qo'llanma TDPU T.: 2008 y.