БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИГА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ БЕРИШДА ДИДАКТИК КЎРГАЗМАЛИ ВОСИТАЛАР ВА КУЗАТИШ МЕТОДЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Main Article Content

Сулаймонова Саодат Усубхоновна
Абдулхаева Мафтуна Хасанбой қизи

Abstract

Мақолада умумий ўрта таълим мактабларининг бошланғич синф ўқувчиларига экологик тарбия беришда бир қатор методлар ва воситалар ёрдамида шакллантиришнинг педагогик жиҳатлари ва унинг ҳусусиятлари ёритиб берилган.

Article Details

How to Cite
Сулаймонова Саодат Усубхоновна, & Абдулхаева Мафтуна Хасанбой қизи. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИГА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ БЕРИШДА ДИДАКТИК КЎРГАЗМАЛИ ВОСИТАЛАР ВА КУЗАТИШ МЕТОДЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(9), 96–101. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2487
Section
Articles

References

Сулаймонова С.У.Анимацион ёндашув асосида бошланғич синф ўқувчиларида экологик онгни шакллантириш технологияси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация.-Наманган, 2022.-5 б.

Хасанбоева Г.,Джаббарова Х.Болаларни табиат билан таништириш методикаси. Методик қўлланма. -Тошкент: ШарШарқ, 2008.-80 б.

Хайдаров Ҳ.,Нишонов С.Табиатшунослик асослари ва болаларни атроф табиат билан таништириш. Ўқув қўлланма. -Тошкент: Ўқитувчи, 1992.- 69 б.