EDUCATION OF YOUNG GENERATION-KEY TO HAPPINESS

Main Article Content

Abdurahim Khasanovich Khasanov

Abstract

In given article the basic features and methods of increase of spiritually-moral shape of youth in a civil society in the conditions of Uzbekistan are considered.


 

Article Details

How to Cite
Abdurahim Khasanovich Khasanov. (2022). EDUCATION OF YOUNG GENERATION-KEY TO HAPPINESS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 810–813. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2242
Section
Articles

References

Mirziyoyev Sh.M. “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” PF-5618-son Farmoniga ilova qilingan “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi”. Toshkent.: 2019 yil 9 yanvar.

Mirziyoyev:Sh.M. 2020 yil yoshlarga oid davlat siyosatida tub burilish yili bo‘ladi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashuv. Toshkent.: 2019 yil 27 dekabr.

Mirziyoyev Sh.M. Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha muhim vazifalar. Toshkent.: 2019 yil 19 mart

Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent.: “O‘qituvchi”, 1993 yil, 182-bet.

Abu Lays Samarqandiy. “Tanbehul g‘ofiliyn”. Toshkent.: “Movarounnahr”, 1998 yil, 108-112-betlar