CRITERIA FOR MODERNIZATION AND EVALUATION OF THE CONTENT OF THE TRAINING PROCESS OF OFFICERS ON THE BASIS OF A COMPETENCY-BASED APPROACH

Main Article Content

Khalilayev Batirjon Taxirovich

Abstract

This article discusses the role of professional competence in the training of future officers in higher military education, the criteria for modernization and evaluation.

Article Details

How to Cite
Khalilayev Batirjon Taxirovich. (2022). CRITERIA FOR MODERNIZATION AND EVALUATION OF THE CONTENT OF THE TRAINING PROCESS OF OFFICERS ON THE BASIS OF A COMPETENCY-BASED APPROACH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 674–679. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2224
Section
Articles

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “O‘smirlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zahirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 2019 yil 28 iyundagi PQ-4375-son qarori.

Виландеберк А.А., ШубинаНюЛ. Новые технологии оценки результатов обучения. Методическое лособие для преподавателей.

Картежников Д.А. Визуальная учебная среда как условие развития математической компетентности студентов экономических специальностей: Omsk, 2007. 23 стр.

Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya.- T.: Fan, 2004, 127 b.

Maxmudov A.X. Uzluksiz ta’lim jarayoniga kompetentlik yondoshuvini joriy kilishning didaktik asoslari // Uzluksiz ta’lim ilmiy- nazariy jurnali, Toshkent, 2012, № 4. 8-12 betlar.

Mannopov J., Xolmatova A. Kasb ta‘limi o‘qituvchisining mustaqil pedagogik faoliyat yurita olish kompetentligini shakllantirish//Uzluksiz ta’lim tizimida o‘qituvchilarni kasbiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari: Resp.ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU,2013.