PEDAGOGIK TA'LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA TARIXIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Main Article Content

Usmonaliyev Ikromjon Murodjon o‘g‘li

Abstract

Mazkur maqolada pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari bayon etilgan. Bugungi kunda o‘sib kelayotgan har bir yosh avlodni vatanga muhabbat, uning o‘tmishi, buguni hdamda kelajagi uchun daxldor etib tarbiyalash muhim masala hisoblanadi. Aynan maqolada tarixiy tafakkur orqali bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy kompetensiyasini tarbiyalash orqali butun millatni tarbiyalash masalalari bayon etilgan.

Article Details

How to Cite
Usmonaliyev Ikromjon Murodjon o‘g‘li. (2022). PEDAGOGIK TA’LIM JARAYONIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA TARIXIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 534–540. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2200
Section
Articles

References

Mirziyoev Sh.M “Ma'naviy-marifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari” bo‘yicha vadeoselektor yig‘ilishidan.

Egamberdieva N “Ijtimoiy pedagogika”, T.: “Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston milliy kutubhonasi nashriyoti” 2009 yil, 44 bet

Falsafiy lug‘at “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti”, 2004 yil, 385

Ma'naviyat asosiy tushunchalar lug‘ati “G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi” Toshkent.; 2010, 541

«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent.: 7 jild, 2007 y, 164 b

O‘zbek tilining izoxli lug‘ati “O‘zbekiston milliy ensklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, T.: 2015 y, 4 jild 008.

Haydarova O “Pedagogik texnologiya” Qarshi.: 2002 yil, 38-bet

Musursonova O “Oila ma'naviyati-milliy g‘urur” T.: “O‘qituvchi” 1999 yil, 158 bet.

N.G‘ulomova “Ona tili va adabiyoti”, T.: “Sharq”, 20014 yil, 25 bet

O.Musurmonova “Oila ma’naviyati-milliy g‘urur” T.: “O‘qituvchi” 1999 yil, 25 bet.