YOUTH IN POSTMODERN SOCIETY CHANGES IN THE WORLD

Main Article Content

Nurbek Aminov

Abstract

In this article the features of changes in the worldview of the youth in postmodern society are explained. The impact of modern civilization on the mentality of the youth, in turn, is analyzed as a result of major changes of social consciousness in postmodern society. The peculiarities of postmodern society are studied on a scientific basis.

Article Details

How to Cite
Nurbek Aminov. (2022). YOUTH IN POSTMODERN SOCIETY CHANGES IN THE WORLD. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 502–505. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2192
Section
Articles

References

Мирзиёев Ш.М. - Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: - Ўзбекистон, 2016. – 56 б.

Мирзиёев Ш.М. - Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 29 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. Тошкент. 2021.

Қозоқбой Йўлдош. Постмодернизм: моҳият, илдизлар ва белгилар. Жаҳон адабиёти журнали. №10/221. 2015 йил, октябрь.

Эркаев А. Маънавиятшунослик. 1- ва 2- китоб. “Маънавият”, 2018 й.

Эркаев А. Маънавият – миллат нишони. Т:. 1997, -188 б.

Ахмедова Э, Губайдуллин Р.. Культуралогия. Мировая культура. Ташкент.: -2001 г. “Академия” художеств Узбекистана.

Мажитов М.А. Постмодерн жамиятнинг шахс маънавий қиёфасигатаъсири масалалари // Янгиланаётган Ўзбекистонда ижтимоий тараққиётни жадаллаштиришнинг фалсафий муаммолари. Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари. –Термиз, 2020. - Б.283-286.

Румянцев М. Экономика общества Постмодерна: критический анализ // Христианское чтение, 2012, № 6. - 167-с.