TECHNOLOGIES OF TEACHING ABDULLAH QADIR'S CREATIVITY IN EDUCATION

Main Article Content

Karimova Muxtabar Adhamovna

Abstract

This article describes the theoretical basis for introducing the works of literary critics, writers and poets to students in the education system. It also describes the techniques used to introduce Abdullah Qadiri's life and career.

Article Details

How to Cite
Karimova Muxtabar Adhamovna. (2022). TECHNOLOGIES OF TEACHING ABDULLAH QADIR’S CREATIVITY IN EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 388–391. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2165
Section
Articles

References

Milliy istiqlol mafkurasi va taraqqiyot. / X. Boboyev va boshq. – T.: Yangi asr avlodi, 2001. – 211 b.

Matjonov S. Uzluksiz ta’lim tizimida adabiyotdan mustaqil ishlarni tashkil etish usullari. T.: О‘qituvchi, 1995. –96 b.

Mirqosimova M. О‘quvchilarda adabiy tahlil malakasini shakllantirish va takomillashtirish asoslari. Monografiya. –T.: Fan, 2006. –112 b.

Niyozmetova R. XX asr о‘zbek adabiyotini о‘qitish mazmunini belgilash masalalari. –T.: TDPU, 2000. –105 b.

Niyozmetova R. Uzluksiz ta’lim tizimida о‘zbek adabiyoti о‘rganish metodikasi. –T.: Fan, 2007. –215 b.

Ochil S. Mustaqillik ma’naviyati va tarbiya asoslari: (О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, akademik I.A.Karimov asarlari misolida). 2– tо‘ldirilgan va qayta ishlangan nashri.. –T.: О‘qituvchi, 1997. –256 b.;

Rasulov A.R. Tanqid, talqin, baholash. –T.: Fan, 20 06. – 232 b.