LINGVISTIK LUGʻATLARNING AHAMIYATI HAQIDA NAZARIYA

Main Article Content

Maxliyo Toshtemirovna Axmedova

Abstract

Ushbu maqolada lingvistik lugʻatlarning ahamiyati haqida nazariy fikrlar va bir qancha oʻrganishlar natijasidagi tahlil olib boriladi. Shuningdek, nazariya bir necha yillik tajribaga tayangan holda koʻrsatgan natijalarga tayanadi va ilmiy munosabatlar atroflicha koʻrib chiqiladi.

Article Details

How to Cite
Maxliyo Toshtemirovna Axmedova. (2022). LINGVISTIK LUGʻATLARNING AHAMIYATI HAQIDA NAZARIYA. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 352–353. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2158
Section
Articles

References

Karimov. I. A. Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent:. Sharq, 1998. 62 bet.

O’zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Sharq Oliy ta’lim meyoriy xujjatlar to’plami,1997. 30 bet.

O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risidagi” Qonuni. Toshkent:. Sharq, 1997. 10 bet.

Umarxo’jaev M. E. Olmon tili leksikalogiyasi va frazeologiyasi Andijon, 2010. 152 bet.

Умарходжаев М. Умумбашарий тилми ёки атамалар унификациясими? Жн.: филалогия масалалари, Т., 2004, № 4