MEANS OF PERSONAL PERSONALITY IN UZBEK LANGUAGE TEXTS

Main Article Content

Sayyora Qurbonova
Rafiqova Malika Faxriddinovna

Abstract

This scientific article provides detailed comments on the means of expression in the Uzbek language in the description of personality.

Article Details

How to Cite
Sayyora Qurbonova, & Rafiqova Malika Faxriddinovna. (2022). MEANS OF PERSONAL PERSONALITY IN UZBEK LANGUAGE TEXTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 308–310. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2147
Section
Articles

References

Milliy istiqlol mafkurasi va taraqqiyot. / X. Boboyev va boshq. – T.: Yangi asr avlodi, 2001. – 211 b.

Matjonov S. Uzluksiz ta’lim tizimida adabiyotdan mustaqil ishlarni tashkil etish usullari. T.: О‘qituvchi, 1995. –96 b.

Niyozmetova R. XX asr о‘zbek adabiyotini о‘qitish mazmunini belgilash masalalari. –T.: TDPU, 2000. –105 b.

Niyozmetova R. Uzluksiz ta’lim tizimida о‘zbek adabiyoti о‘rganish metodikasi. –T.: Fan, 2007. –215 b.

Rasulov A.R. Tanqid, talqin, baholash. –T.: Fan, 20 06. – 232 b.