SAMARQAND SHAHRI UCHUN "AQLLI UY" YARATISHNING ILMIY AMALIY TAJRIBALARINI O'RGANISH VA LOYIHA TAKLIFINI BERISH

Main Article Content

Mamadiyarov Lazizbek Jamolitdinovich

Abstract

Ushbu maqolada Samarqand shahri uchun "Aqlli uy" mavzusidagi ilmiy ishining asosiy maqsadi zamonaviy intellektual binolarni boshqarish tizimi,"Aqlli uy" muhandislik tizimlari,Samarqand shahri uchun "Aqlli uy" avtomatlashtirilgan tizimida ovozli interfeysni o'rnatish tezisining dolzarbligi haqida to'liq fikr yuritilgan.

Article Details

How to Cite
Mamadiyarov Lazizbek Jamolitdinovich. (2022). SAMARQAND SHAHRI UCHUN "AQLLI UY" YARATISHNING ILMIY AMALIY TAJRIBALARINI O’RGANISH VA LOYIHA TAKLIFINI BERISH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(5), 1059–1061. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2015
Section
Articles

References

O‘ralov A.S., Ojegov S.S., Raximov K.D. “Landshaft arxitekturasi va dizayn” o‘quv qo‘llanma, Samarqand, 2013.

Fayzullaeva N.N. “Mustaqillik yillarida Samarqand shahrining bog‘-park san’atida erishgan yutuqlari”// “O‘zbekiston shaharsozlik va landshaft arxitekturasini rivojlantirishning dolzarb muammolari” respublika ilmiy- amaliy konferensiya, Samarqand, 24-25 may, 2013.

Isamuhamedova D.U., Adilova L.A. “Shaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi” –Toshkent.: “Cho’lpon” 2009.

Ayupov R.X., Qurbonov Z.M. Raqamli iqtisodiyotning davlat boshqaruvida yuzaga keladigan ijobiy va salbiy tomonlari. “Davlat boshqaruvida raqamlasjtirish: muammo va yechimlar” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari to’plami. 2019.

Mamatmusaev T., “Samarqand shahri arxitekturasi” kandidatlik dissertatsiyasi, TAQI, Toshkent, 2013.