SIRTQI TA`LIMDA MAKTABGACHA PEDAGOGIKA YO`NALISHI TALABALARINI BOLANING OILA SHAROITIDA KOGNITIV RIVOJLANISHIGA TA`SIR QILUVCHI KASBIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH

Main Article Content

Aziza Kobilova

Abstract

Farzand- nihol. Uni qay ko`rinishda parvarish qilish avvalo, uning atrofidagi muhitga bog`liq. Bola tarbiyasining yadrosi bu oila. Jamiyat taraqqiyoti bola yadrosida ham o`z ta`sirini o`tkazadi. Bu jarayonda albatta, yadrolar-ota-ona, buvi, bobo, aka, opaning o`rni katta ahamiyatga ega. Maqolada ham bolaning kognitiv rivojlanishida oilaning roli xususida so`z yuritamiz.

Article Details

How to Cite
Aziza Kobilova. (2022). SIRTQI TA`LIMDA MAKTABGACHA PEDAGOGIKA YO`NALISHI TALABALARINI BOLANING OILA SHAROITIDA KOGNITIV RIVOJLANISHIGA TA`SIR QILUVCHI KASBIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH . Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(5), 1013–1016. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1999
Section
Articles

References

O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari.– T.:2018

“Ilk qadam” maktabgacha ta’lim muassasasining Davlat o‘quv dasturi.– T.:2018

Qodirova F.R. va boshq.“Maktabgacha pedagogika”, Toshkent, “Ma’naviyat”, 2013 (O‘quv qo‘llanma). Qo‘shimcha adabiyotlar

Qodirova F.R. va boshq. O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim konsepsiyasi. T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2011,

Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.T.: “Nihol” nashriyoti, 2016,