DIALECTICS OF GLOBAL PROCESSES. GLOBALIZATION, GLOBAL PROBLEMS AND GLOBALISM

Main Article Content

Boymurodova Marjona Bahodir qizi

Abstract

Ushbu maqolada globallashuv va uning turli tomonlari, dunyoning so‘nggi yuz yillik ichida yuz bergan integratsiyalashuvining qay darajada ekanligi, yangi davrning tahdidlariga munosib javob berish uchun zarur bo‘lgan amaliy siyosiy ishlarning istiqbollari yoritib berilgan.

Article Details

How to Cite
Boymurodova Marjona Bahodir qizi. (2022). DIALECTICS OF GLOBAL PROCESSES. GLOBALIZATION, GLOBAL PROBLEMS AND GLOBALISM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(5), 164–167. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1822
Section
Articles

References

K.Yaspers –“Tarix kurtaklari va uning maqsadi” - 1948

I.A.Karimov–“Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”. Toshkent: Ma’naviyat – 2008

Erkayev A. “Ma’naviyat va taraqqirot”. Toshkent: Ma’naviyat – 2008

Otamuratov S – “Globallashuv va millat”. Yangi asr avlodi – 2008

Aminova.M, Ro‘ziqulova.M – “Globallashuv asoslari”. Toshkent