EFFECT OF FOREL LIVER EXTRACT ON BIOCHEMICAL INDICATORS OF KARAKOL LAMB BLOOD

Main Article Content

Khatamov Tolmas Tulkinovich

Abstract

In order to study the effect of trout liver liver tissue preparation on the biochemical parameters of karakul lamb's blood, the results of the study were presented to the lambs prepared for the experiment in accordance with the established requirements.

Article Details

How to Cite
Khatamov Tolmas Tulkinovich. (2022). EFFECT OF FOREL LIVER EXTRACT ON BIOCHEMICAL INDICATORS OF KARAKOL LAMB BLOOD. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(5), 9–12. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1791
Section
Articles

References

Sharipov B.Q., Hayitov E.Sh., Boboqulov N.A va boshqalar. Qorako‘lchilikda texnologik jarayonlarni o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar. Samarqand -2021.-11-12 b.

Aliev D.D. Surxondaryo sur qorako‘l qo‘ylari mahsuldorligini oshirishning fiziologik jihatlari. Dissertatsiya. Samarqand -2021.-15,-68 b.

Norboev Q.N., Bakirov B., Eshbo‘riev B.M. Hayvonlarning ichki yuqumsiz kasalliklari.// Darslik. Toshkent - 2007 yil – 22 b.