DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES ON FUTURE TEACHER

Main Article Content

Abdumannop Abduvoxobovich Nurmatov

Abstract

In this article, the development of professional activity of future teachers, the formation of pedagogical skills in the process of training future teachers, the teacher's professional pedagogical point of view, his understanding of himself as a professional, the formation of levels of professional attitude in the future teacher, his self-assessment within the cognitive direction Processes and methods related to given.

Article Details

How to Cite
Abdumannop Abduvoxobovich Nurmatov. (2022). DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES ON FUTURE TEACHER. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 876–878. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1406
Section
Articles

References

Derkach A.A., Sayko E.V. Acmeology. Uchebnoe posobiya. –S.Piter, 2003.

Larionova M. A. Formirovanie professionalnoy samootsenki budushchego uchitelya v protsesse vneuchebnoy tvorcheskoy deyatelnosti Avtoref. dis. … Kand. ped. nauk. –M .: 1999. – 16 p.

Borytko N.M. Vospitatelnaya deyatelnost pedagogue. M. Academy, 2005. – 336 p.

Safarova R., Inoyatova M. and b. Didactic bases of modernization of the content of education in the future. –Tashkent, Fan.– 2009. – 240 p.

Medetova R.M. Formirovanie kommunikativnoy tolerantnosti kak professionalno-lichnostnogo kachestva budushchego uchitelya // Til va adabiyot ta'limi. - Tashkent, 2016. - Issue 10. - B. 59-60.