EFFECTS OF TILLAGE AND HERBICIDE APPLICATION ON WEEDS IN COTTON FIELDS

Main Article Content

Sh. A. Teshaboyev
G. V. Ravshanova
SH. Z. Axmadjonova

Abstract

In relation to the main methods of tillage, the effect on annual weeds after 20 days is up to 6.4%, the effect on perennial weeds is up to 8.8%, after 40 days  ng effect on annual weeds up to 5.9%, effect on perennial weeds up to 8.8%, and after 60 days the effect on annual weeds 6,  Up to 3%, the effect on perennial weeds gives a high result of up to 5.2%.

Article Details

How to Cite
Sh. A. Teshaboyev, G. V. Ravshanova, & SH. Z. Axmadjonova. (2022). EFFECTS OF TILLAGE AND HERBICIDE APPLICATION ON WEEDS IN COTTON FIELDS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 695–699. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1361
Section
Articles

References

O ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 iyundagi PF-5742-son «Qishloq xo ‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to ‘g ‘risida” gi farmoni

Mo ‘minov K.M., Rizaev SH.X. Agrotexnicheskiye i ximicheskiye merы borbы s sornyakami na posevax ozimoy pshenitsы // Zernovoye xozyaystvo. 2005. №6. S. 21-22

Hasanova F.M., Salomov SH.T. “Qishloq xo ‘jaligida yangi tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish” mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferentsiya ma ‘ruzalar to ‘plami. T. 2011. B. 258-259.

Teshabayev SH.A., Xoshimov I.N. “G ‘o ‘za maydonlarida o ‘suvchi begona o ‘tlarga qarshi uyg ‘unlashgan kurash” AGRO ILM 2020 №1.B. 57-59.