IN ASTRONOMY, THE SUN IS THE CLOSEST STAR. SEND GENERAL INFORMATION ABOUT THE SUN FROM THE "STARRY SKY" METHOD WHEN PASSING THE TOPIC

Main Article Content

Narbayev Azamat Bahromovich
Qudratova Zarifa Isomiddin qizi
Majidova Pardahol Ergashevna

Abstract

This article discusses the effectiveness of modern interactive methods and techniques in the teaching of astronomy, the use of pedagogical technologies.

Article Details

How to Cite
Narbayev Azamat Bahromovich, Qudratova Zarifa Isomiddin qizi, & Majidova Pardahol Ergashevna. (2022). IN ASTRONOMY, THE SUN IS THE CLOSEST STAR. SEND GENERAL INFORMATION ABOUT THE SUN FROM THE "STARRY SKY" METHOD WHEN PASSING THE TOPIC. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 524–527. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1313
Section
Articles

References

Azizxo’jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. Toshkent:O’zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg’armasi nashriyoti, 2006.

Беспалько В.П.Педагогика и прогрррессивные технологии обучения.-Москва: ИРПО.1995.

Беспалко В.П Слагаемые педагогической технологии.-Москва: Педагогика. 1989.

M. Mamadazimov ‘’Maktabda fizika va astrofizikani o’qitish’’- TOSHKENT ‘’O’qituvchi’’. 1994.

M.Mamadazimov ‘’uzluksiz ta’lim tizimida astronomiyani o’qitishning muammolari’’. Toshkent. 2016.

Ochilov M. Yangi pedagogic texnologiyalar.-Qarshi. Nasaf. 2000.

Yuldashev J . ‘’Yangi pedagogic texnologiya: yo’nalishlari, muammolari , yechimlari’’. ‘’Xalq ta’limi’’1999-yil 4-son.

Xo’jayev N, SHaripov SH. Mahsus fanlarni o’qitish metodikasi. Ma’ruzalar matni/-T.:2007.

O’tanov O’ . ‘’Pedagogik texnologiyalar ‘’ fanidan ma’ruzalar matni