ABU RAYHON BERUNIY'S ATTITUDE TO THE ANCIENT KHOREZM LANGUAGE

Main Article Content

Matniyazov Anvar Rustamovich

Abstract

This article examines Abu Rayhan Beruni's attitude towards the Khorezm language. The peculiarities of Khorezmian writing are also analyzed. The Khorezmian words in the works of Abu Rayhan Beruni are phonetically interpreted. In the article, the author comments on the dialects of the Khorezmian language, which are confirmed on the basis of many medieval Arabic sources.

Article Details

How to Cite
Matniyazov Anvar Rustamovich. (2021). ABU RAYHON BERUNIY’S ATTITUDE TO THE ANCIENT KHOREZM LANGUAGE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1466–1468. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1217
Section
Articles

References

Bartol'd V.V. Sochineniya, III: Raboti po istoricheskoy geografii. / Otv. red. tomaA.M.Beleniskiy. – Moskva: “Nauka”, 1965. – S. 546.

Bayxaki Abu-l-Fazl. Istoriya Mas'uda. Seriya «Pamyatniki pis'mennosti Vostoka», vip. XXII. / Per. s pers., vved., komm. i pril. A.K.Arendsa. Izd-e 2-e, dop. – Moskva: «Nauka», 1969. – S. 672-673.

Beruni Abu Rayxan. Izbrannie proizvedeniya. Tom IV: Farmakognoziya v medisine (Kitab as-Saydanafit-t-tib). / Issl., per., prim. i ukazateli U.I.Karimova. – Tashkent: «Fan», 1973. – S. 138.

Grigor'ev V.V. O skiѳskom narodѣ Sakax'. – Istoricheskaya monografiya. – SPb.: Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk', 1871. – S. 84.

Karimov U. Beruniyning “Saydana” nomli asarida qayd etilgan til va lahjalar // O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, № 4. – Toshkent, 1970. – B. 58.

Matniyazov A.R. Xorezmiyskie glossi v «Farmakognozii» Biruni // Tamaddun nuri. – Toshkent: ”Ipak yo‘li poligraf”, 2016. – №2. – B. 47.

Qunyat al-munya li tatmim al-g‘unya, №7382. – 37 a-b varaqlar.

Sachau E. Chronologic Orientalischervolker von Albiruni. / Herausgegeben von Dr. Edward Sachau. – Leipzig, 1878. – S. 57.