CHARACTERISTICS OF THE GRADUATE'S PERSONAL COMPETENCE AND HIS APPROACH TO HIS FUTURE EMPLOYMENT, FUNDAMENTAL, RESEARCH, STUDENT'S PERSONAL POWER

Main Article Content

V. A. Khamdamova

Abstract

In this article, the characteristics of the graduate's personal potential and his attitude to future employment. Fundamental research. Information about the student's personal potential.

Article Details

How to Cite
V. A. Khamdamova. (2022). CHARACTERISTICS OF THE GRADUATE’S PERSONAL COMPETENCE AND HIS APPROACH TO HIS FUTURE EMPLOYMENT, FUNDAMENTAL, RESEARCH, STUDENT’S PERSONAL POWER. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 72–76. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1200
Section
Articles

References

www.ziyonet.uz

Bitiruvchining shaxsiy salohiyati kitobi.

Abulxanova-Slavskaya, KA Inson hayoti dialektikasi: falsafiy, uslubiy va o'ziga xos-ilmiy yondashuvlarning shaxs muammosiga nisbati / KA Abulxanova-Slavskaya. M.: Mysl, 1997.- 224 p. 3. Adakin,

EE Universitet talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi: mutaxassisligi 13.00. 08: muallif. dis. ish uchun. o'rgangan. qadam, doktor ped. Fanlar / Adakin Evgeniy Evstafievich; Kemerovo shtati un-t. Kemerovo, 2006 yil. 4. Ananiev, B.G.

Zamonaviy inson fanining muammolari haqida / B.G. Ananiev. M.: Nauka nashriyoti, 1997.- 379 p. -ISBN 5-272-0028.