THE ROLE OF PHONO-MORPHOLOGICAL FACTORS IN THE LINGUO-ETHNO-GENETIC INVESTIGATIONS

Main Article Content

Kuldashev Akram Makhmudovich

Abstract

The present article deals with the analysis of the social aspects of the development of the morphological structure of Germanic languages. The author discusses the role and influence of the phenomenon the Great Migration of Peoples on the morphology Germanic languages. Furthermore, it will compare the writing systems of the ancient Germanic and Turkic peoples as these two language groups used the same writing system at the same time. Contacts of languages cause the rise of new phonemes as a result of the influence of the phonetic structure of the languages in contact. Mediaeval Europe was a “pot” where nations boiled, especially in III-X centuries. Romance and Germanic languages had intensive contacts with newly born Slavic and Turkic languages. And one of the main participants, or to be more exact, causators of these great changes was the language of Ancient Turkic tribes. Finally, the language of the Hunns which became the matter of discussion in modern linguistics will also be analysed by the author.

Article Details

How to Cite
Kuldashev Akram Makhmudovich. (2022). THE ROLE OF PHONO-MORPHOLOGICAL FACTORS IN THE LINGUO-ETHNO-GENETIC INVESTIGATIONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 943–951. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1169
Section
Articles

References

Akhmet'yanov, R.G. (1978). Sravnitel'noye issledovaniye tatarskogo i chuvashskogo yazykov (fonetika i leksika). Moskva: Nauka.

Amanzholov, A.S. (1975). Materialy i issledovaniya po istorii drevnetyurkskoy pis'mennosti - Doctoral dissertation, Alma-ata.

Bazen, L. (1986). Chelovek i ponyatiye istorii u tyurkov Tsentral'noy Azii. In Zarubezhnaya tyurkologiya (361-379). Moskva: Nauka.

Bentsig, A. (1986). Yazyki gunnov, dunayskikh i volzhskikh bulgar. In Zarubezhnaya tyurkologiya (11-28). Moskva: Nauka.

Benvenist, E. (1973). Obshchaya lingvistika. Moskva: Progress.

Budanova, V.M., Gorskiy AA., & Yermolova, I.Ye. (2005). Velikoye pereseleniye narodov: etnopoliticheskiye i sotsial'nyye aspekty. Moskva.

Chemodanov, N.S. (1982). Germanskiye yazyki. In Sravnitel'no-istoricheskoye izucheniye yazykov raznykh semey: Zadachi i perspektivy. (91-116). Moskva: Nauka.

Diringer, D. (1958). Alfavit. Moskva: Literatura na inostrannih yazykah. Moskva.

Drevnetyurkskiy slovar'. (1969). Moskva-Leningrad: Nauka.

Keydan, A. (2006). «Kal'kirovannyy arkhaizm» gotskogo yazyka. Indoyevropeyskoye yazykoznaniye i klassicheskaya filologiya. Materialy chteniya posvyashchennogo pamyati prof. I.M. Tronskogo. – SPb, s.149-155.

Kuldashev, A.M. (2010). An Introduction to Germanic Philology. Tashkent: Sharq press.

Kuldashev, A.M. (2020). Tilshunoslikda tarikhiylik tamoyili. Toshkent: Yangi Davr.

Kuldashev, A.M., & Kuldasheva, Sh.A. (2021). On the nature of Changes in Germanic languages under the influence of the Great Migration of Peoples. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (96), 325-331.

Kuldashev, A.M., & Satimov, G. (1990) Tipologiya sistemno-obuslovlennykh izmeneniy kak faktov razvitiya struktury yazyka. Aktual'nyye problemy sravnitel'noy tipologii i metodiki obucheniya inostrannym yazykam v svete razvitiya sovremennykh protsessov natsional'nogo i internatsional'nogo. Osh, Kyrgyzstan.

Makayev, E.A. (1977). Obshchaya teoriya sravnitel'nogo yazykoznaniya. Moskva.

Malov, S.Ye. (1947). Pamyatniki drevne tyurkskoy pis'mennosti, Moskva: Nauka.

Marr, N.YA. (1936). Izbrannyye raboty, tom II. Moskva.

Osokin, N.A. (2003). Istoriya srednikh vekov. Minsk: Kharvest.

Rastorguyeva, T.A. (2005). Istoriya angliyskogo yazyka. Moskva.

Trubetskoy, N.S. (1999). Vavilonskaya bashnya i smesheniye yazykov – naslediye Chingiskhana – M., 1999, 240 s.

Zhirmunskiy, V.M. (1965). Istoria nemetskogo yazyka. In V.M.Zhirmunskiy. –Ed.5-e, peresm. i. ispr. – Moskva: Vysshaya shkola.