THE SECRET OF TEACHING CHILDREN TO THINK

Main Article Content

A. B. Ashirbekova

Abstract

The article touched upon a topic of interest to all those who raise children, that is, how to teach children to think and express their thoughts.

Article Details

How to Cite
A. B. Ashirbekova. (2022). THE SECRET OF TEACHING CHILDREN TO THINK. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(7), 245–246. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2413
Section
Articles

References

Babkina N.V. Non-traditional course " Razvivayushie igry s elementami logiki" for the first grades of elementary school. // Psixologicheskoe obozrenie. 1996. № 2 (3), с. 47-52.

Zaitsev T.G. Teoreticheskie osnovy obucheniya resheniyu zadach v nachalnoy shkole. - М.: Pedagogy, 1983.

Zak A.Z. Razvitie umstvennyx sposobnostey mladshix shkolnikov. М.: Enlightenment, Vlados, 1994.

Formirovanie uchebnoy deyatelnosti shkolnikov. / Ed. Davydova V.V., Lompshera Y., Markova A.K. M.: Enlightenment, 1982.

Maximov L.K. Psixologicheskie osobennosti razvitiya myshleniya mladshix shkolnikov pri reshenii matematicheskix zadach // Voprosy psixologii mladshix shkolnikov. Saratov, 1984.- С. 121 -127.