MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK O'ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR

Main Article Content

Shavqatulloyev Do`stmuhammad
Toshboltayev Zarif Shuhrat o`g`li
Jo`ramurodov Islom Gulshanbek o`g`li

Abstract

Bugungi kunda mamlakatimizda 136 dan ziyod millat va elat vakillari istiqomat qiladi.O'zbekiston hududida qadim - qadimdan ko'plab millat va elat vakillari bahamjihat istiqomat qilib keladi . Ular o'rtasida asrlar davomida milliy nizolar bo'lmagani xalkimizning azaliy bag'rikyengligini ko'rsatadi .Hozirgi zamonda bu goya ezgulik yo'lida nafaqat dindorlar, balki butun jamiyat a'zolarining hamkorligini nazarda tutadi, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashning muhim sharti hisoblanadi. Diniylik dunyoviylikni inkor qilmaydi, u bilan ba’zan yonma-yon yashasa, ayrim vaziyatlarda o’zaro yaqinlashadi, dunyoviylikning rivojiga xizmat qiladi.Ushbu maqolada millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik haqida bayon etilgan.

Article Details

How to Cite
Shavqatulloyev Do`stmuhammad, Toshboltayev Zarif Shuhrat o`g`li, & Jo`ramurodov Islom Gulshanbek o`g`li. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG’RIKENGLIK O’ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(7), 198–201. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2402
Section
Articles