ABU HAFS NASAFI’S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC CIVILIZATION

Main Article Content

А. Аллоқулов

Abstract

Абу Ҳафс Насафий XI-XII асрларда мотуридийлик таълимоти назариясини ихчам ва лўнда ёритиб беришга алоҳида эътибор қаратган. Бунинг натижасида ўзининг “Ақоид” асарини араб тилида ёзган ва унинг шогирди Бурҳониддин Марғиноний асарни форс тилига таржима қилган. Олимнинг “Ақоид” асари ҳанафий мазҳаби тарқалган ҳудудларда дарслик сифатида ўқитиладиган адабиётлардан бирига айланиши унга кўплаб шарҳлар битилишига олиб келган. Асарнинг бугунги кунгача етиб келиши унинг нечоғли аҳамиятга молик экани билан белгиланади.

Article Details

How to Cite
А. Аллоқулов. (2022). ABU HAFS NASAFI’S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(7), 62–64. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2366
Section
Articles

References

Абу Ҳафс Насафий. Ал-Қанд фи зикри уламаи Самарқанд. – Б. 115.

Кафавий. Аълому-л-ахёр. / ЎзР ФА ШИ қўлёзмаси, Р: 91. – Вв. 132-133.

Лакнавий. Ал-Фавоиду-л-баҳия. – Б. 149; Юсуф Илён Сергис. Муъжаму-л-матбуоти-л-арабия. – Ж. III. – Б. 1854; Абдулқодир Қураший. Ал-Жавоҳир ал-музийя. – Ж. I. – Б. 394; Исмоил Бағдодий. Ҳадияту-л-орифин. – Ж. I. – Б. 783; Каҳҳола. Муъжаму-л-муаллифин. – Ж. VII. – Б. 306; Ибн Ҳажар. Лисону-л-мизон. – Ж. IV. – Б. 327; Тошкубрузода. Мифтаҳу-с-саъода. – Ж. I. – Б. 127; Зириклий. Аълом. – Ж. V. Ж Б. 222; Ибн Қутлубғо. Тожу-т-тарожим. – Б. 47.

Абдулқодир Қураший. Ал-Жавоҳир ал-музийя. – Ж. I. – Б. 394; Ибн Ҳажар. Лисону-л-мизон. IV. – Б. 327; Ибн Қутлубғо. Тожу-т-тарожим. – Б. 47; Тошкубрузода. Мифтаҳу-с-саъода. – Ж. I. – Б. 128; Лакнавий. Ал-Фавоиду-л-баҳия. – Б. 149.