1.
Qarshiboyev Jahongir Abdulatifovich, Ilxamova Yodgora Saydaxmedovna. MAMLAKATIMIZDA ELEKTRON TO’LOV TIZIMLARINIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. Galaxy int. interdiscip. res. j. [Internet]. 2023 May 30 [cited 2024 May 20];11(5):639-45. Available from: https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4095