1.
Djuxonova Noxida, Qurbonova Saida. TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Galaxy int. interdiscip. res. j. [Internet]. 2022 Nov. 11 [cited 2024 Feb. 24];10(11):309-14. Available from: https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2778