1.
Aziza Kobilova. SIRTQI TA`LIMDA MAKTABGACHA PEDAGOGIKA YO`NALISHI TALABALARINI BOLANING OILA SHAROITIDA KOGNITIV RIVOJLANISHIGA TA`SIR QILUVCHI KASBIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH . Galaxy int. interdiscip. res. j. [Internet]. 2022 May 31 [cited 2023 May 30];10(5):1013-6. Available from: https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1999