Qarshiboyev Jahongir Abdulatifovich, and Ilxamova Yodgora Saydaxmedovna. “MAMLAKATIMIZDA ELEKTRON TO’LOV TIZIMLARINIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI”. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11, no. 5 (May 30, 2023): 639–645. Accessed May 18, 2024. https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4095.