Aziza Kobilova. “SIRTQI TA`LIMDA MAKTABGACHA PEDAGOGIKA YO`NALISHI TALABALARINI BOLANING OILA SHAROITIDA KOGNITIV RIVOJLANISHIGA TA`SIR QILUVCHI KASBIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH”. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10, no. 5 (May 31, 2022): 1013–1016. Accessed May 21, 2024. https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1999.