Qarshiboyev Jahongir Abdulatifovich, and Ilxamova Yodgora Saydaxmedovna. “MAMLAKATIMIZDA ELEKTRON TO’LOV TIZIMLARINIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI”. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, vol. 11, no. 5, May 2023, pp. 639-45, https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4095.