Djuxonova Noxida, and Qurbonova Saida. “TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI”. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, vol. 10, no. 11, Nov. 2022, pp. 309-14, https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2778.