[1]
Yusupov Arabboy Bahodirjon Ogli, Abduganiyev Jamhurbek Isroil Ogli, and Ubaydullayev Saidakbar Saydalievich Ogli, “HOLY DEFENSE OF THE COUNTRY”, Galaxy int. interdiscip. res. j., vol. 9, no. 10, pp. 544–546, Oct. 2021.