[1]
N. X. Djuxonova and Z. Ergasheva, “YOSH OILALARNING IJTIMOIY VA PSIXOLOGIK MUAMMOLARI”, Galaxy int. interdiscip. res. j., vol. 10, no. 11, pp. 128–135, Nov. 2022.