Сулаймонова Саодат Усубхоновна and Абдулхаева Мафтуна Хасанбой қизи (2022) “БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИГА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ БЕРИШДА ДИДАКТИК КЎРГАЗМАЛИ ВОСИТАЛАР ВА КУЗАТИШ МЕТОДЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ”, Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(9), pp. 96–101. Available at: https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2487 (Accessed: 1 December 2022).