Djuxonova Noxida, and Qurbonova Saida. 2022. “TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI”. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (11):309-14. https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2778.