Aziza Kobilova. 2022. “SIRTQI TA`LIMDA MAKTABGACHA PEDAGOGIKA YO`NALISHI TALABALARINI BOLANING OILA SHAROITIDA KOGNITIV RIVOJLANISHIGA TA`SIR QILUVCHI KASBIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH”. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (5):1013-16. https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1999.